• Документы

  — Загальні збори акціонерів 28 квітня 2017р. (добавлено 27.03.2017р.)
  — Проекти рішень щодо з кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів (добавлено 27.03.2017)

  — Загальні збори акціонерів 28 квітня 2016р. (добавлено 28.03.2016р.)
                  Повідомлення про проведення загальних сборів опубліковано в газеті
                   «Відомості НКЦПФР» №59 від 27.03.2016р.

  — Проекти рішень щодо з кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів (добавлено 28.03.2016)
  — Загальні збори акціонерів 15 квітня 2015р. (добавлено 04.01.2016р.)
  — Загальні збори акціонерів 15 квітня 2015р. (завантажити) (добавлено 04.01.2016р.)

  Особлива інформація про емітента:

  — Відомості про прийняття рішення (добавлено 10.05.2017р.)
  — Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (добавлено 10.05.2017р.)
  — Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (добавлено 10.05.2017р.)
  — Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (добавлено 10.11.2016р.)
  — Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (добавлено 09.11.2016р.)
  — Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (добавлено 04.01.2016р.)
  — Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій (завантажити) (добавлено 04.01.2016р.)
  — Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (добавлено 29.04.2016р.)

  Положення Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства:

  — Положення про Загальні Збори акціонерів ПАТ »Кондитерська фабрика »А.В.К.» м. Дніпропетровськ» (добавлено 04.05.2016р.)
  — Положення про Наглядову раду ПАТ »Кондитерська фабрика »А.В.К.» м. Дніпропетровськ» (добавлено 04.05.2016р.)
  — Положення про Ревізійну комісію ПАТ »Кондитерська фабрика »А.В.К.» м. Дніпропетровськ» (добавлено 04.05.2016р.)

  Проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску цінних паперів:

  — Проспект емісії не реєструвався (добавлено 04.01.2016р.)
  — Свідоцтво про реєстрацію випуску привілейованих іменних акцій (добавлено 04.01.2016р.)
  — Свідоцтво про реєстрацію випуску простих іменних акцій (добавлено 04.01.2016р.)

  Статут Товариства:

  -Статут ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» 2017р. (добавлено 01.06.2017р.)

  Протоколи акцiонерних зборiв:

  — Протокол акцiонерних зборiв №37 (завантажити)(добавлено 10.05.2017р.)
  — Протокол акцiонерних зборiв №27 (завантажити)(добавлено 04.01.2016р.)
  — Протокол акцiонерних зборiв №28 (завантажити)(добавлено 04.01.2016р.)
  — Протокол акцiонерних зборiв №30 (завантажити)(добавлено 04.01.2016р.)
  — Протокол акцiонерних зборiв №31 (завантажити)(добавлено 04.01.2016р.)
  — Протокол акцiонерних зборiв №33 (завантажити)(добавлено 04.01.2016р.)
  — Протокол Річних загальних зборів акціонерів від 15.04.2015р. (добавлено 04.01.2016р.)
  -Протокол річних загальних зборів акціонерів №36 від 28.04.2016р. (добавлено 04.05.2016р.)

  Річні фінансові звіти:

  — Рiчний фiнансовий звiт за 2011р. (завантажити) (добавлено 04.01.2016р.)
  — Звіт в НКЦБФР за 2012р.(завантажити) (добавлено 04.01.2016р.)
  — Звіт в НКЦБФР за 2013р.(завантажити) (добавлено 04.01.2016р.)
  — Звіт в НКЦБФР за 2014р.(завантажити) (добавлено 04.01.2016р.)
  — Звіт в НКЦБФР за 2015р.(завантажити) (добавлено 25.04.2016р.)
  — Звіт в НКЦБФР за 2016р.(завантажити) (добавлено 27.04.2017р.)

  Висновки ревізійної комісії:

  — Звіт ревізійної комісії за 2014р. (добавлено 04.01.2016р.)

  -Звіт Ревізійної комісії за 2015 рік (добавлено 04.05.2016р.)

  Афілійовані особи товариства:

  — Перелік афілійованих осіб (добавлено 04.01.2016р.)