• Документи

  – ПОВІДОМЛЕННЯ про порядок та строки виплати дивідендів власникам привілейованих іменних акцій ПРАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «АВК» М. ДНІПРО» (добавлено 10.06.2019р.)

  – Загальні збори акціонерів 26 квітня 2019р. Включно проекти рішеннь. (у форматі PDF, добавлено 26.03.2019р.)
  – Загальні збори акціонерів 26 квітня 2019р. Включно проекти рішеннь. (архів з ЕЦП, добавлено 26.03.2019р.)

  – ПОВІДОМЛЕННЯ про порядок та строки виплати дивідендів власникам привілейованих іменних акцій ПРАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «АВК» М. ДНІПРО» (добавлено 31.05.2018р.)

  – Загальні збори акціонерів 30 квітня 2018р. Включно проекти рішеннь. (добавлено 29.03.2018р.)

  – Загальні збори акціонерів 28 квітня 2017р. (добавлено 27.03.2017р.)
  – Проекти рішень щодо з кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів (добавлено 27.03.2017)

  – Загальні збори акціонерів 28 квітня 2016р. (добавлено 28.03.2016р.)
  Повідомлення про проведення загальних сборів опубліковано в газеті
  “Відомості НКЦПФР” №59 від 27.03.2016р.

  – Проекти рішень щодо з кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів (добавлено 28.03.2016)
  – Загальні збори акціонерів 15 квітня 2015р. (добавлено 04.01.2016р.)
  – Загальні збори акціонерів 15 квітня 2015р. (завантажити) (добавлено 04.01.2016р.)

  Особлива інформація про емітента:

  – Повідомлення про інформацію (добавлено 26.12.2019р.)
  – Повідомлення про інформацію з ЕЦП (добавлено 26.12.2019р.)

  – Повідомлення про інформацію (добавлено 13.11.2019р.)
  – Повідомлення про інформацію з ЕЦП (добавлено 13.11.2019р.)
  – Повідомлення про інформацію (добавлено 26.04.2019р.)
  – Повідомлення про інформацію з ЕЦП (добавлено 26.04.2019р.)
  – Повідомлення про інформацію (добавлено 20.02.2019р.)
  – Повідомлення про інформацію (добавлено 03.07.2018р.)
  – Відомості про прийняття рішення (добавлено 05.05.2018р.)
  – Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (добавлено 05.05.2018р.)
  – Відомості про прийняття рішення (добавлено 10.05.2017р.)
  – Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (добавлено 10.05.2017р.)
  – Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (добавлено 10.05.2017р.)
  – Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (добавлено 10.11.2016р.)
  – Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (добавлено 09.11.2016р.)
  – Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (добавлено 04.01.2016р.)
  – Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій (завантажити) (добавлено 04.01.2016р.)
  – Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (добавлено 29.04.2016р.)

  Положення Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства:

  – Положення про Загальні Збори акціонерів ПАТ ”Кондитерська фабрика ”А.В.К.” м. Дніпропетровськ” (добавлено 04.05.2016р.)
  – Положення про Наглядову раду ПАТ ”Кондитерська фабрика ”А.В.К.” м. Дніпропетровськ” (добавлено 04.05.2016р.)
  – Положення про Ревізійну комісію ПАТ ”Кондитерська фабрика ”А.В.К.” м. Дніпропетровськ” (добавлено 04.05.2016р.)

  Проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску цінних паперів:

  – Проспект емісії не реєструвався (добавлено 04.01.2016р.)
  – Свідоцтво про реєстрацію випуску привілейованих іменних акцій (добавлено 04.01.2016р.)
  – Свідоцтво про реєстрацію випуску простих іменних акцій (добавлено 04.01.2016р.)

  Статут Товариства:

  -Статут ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» 2017р. (добавлено 01.06.2017р.)

  Протоколи акцiонерних зборiв:

  – Протокол акцiонерних зборiв №37 (завантажити)(добавлено 10.05.2017р.)
  – Протокол акцiонерних зборiв №27 (завантажити)(добавлено 04.01.2016р.)
  – Протокол акцiонерних зборiв №28 (завантажити)(добавлено 04.01.2016р.)
  – Протокол акцiонерних зборiв №30 (завантажити)(добавлено 04.01.2016р.)
  – Протокол акцiонерних зборiв №31 (завантажити)(добавлено 04.01.2016р.)
  – Протокол акцiонерних зборiв №33 (завантажити)(добавлено 04.01.2016р.)
  – Протокол Річних загальних зборів акціонерів від 15.04.2015р. (добавлено 04.01.2016р.)
  -Протокол річних загальних зборів акціонерів №36 від 28.04.2016р. (добавлено 04.05.2016р.)

  Річні фінансові звіти:

  – Рiчний фiнансовий звiт за 2011р. (завантажити) (добавлено 04.01.2016р.)
  – Звіт в НКЦБФР за 2012р.(завантажити) (добавлено 04.01.2016р.)
  – Звіт в НКЦБФР за 2013р.(завантажити) (добавлено 04.01.2016р.)
  – Звіт в НКЦБФР за 2014р.(завантажити) (добавлено 04.01.2016р.)
  – Звіт в НКЦБФР за 2015р.(завантажити) (добавлено 25.04.2016р.)
  – Звіт в НКЦБФР за 2016р.(завантажити) (добавлено 27.04.2017р.)
  – Звіт в НКЦБФР за 2017р.(завантажити) (добавлено 26.04.2018р.)
  – Звіт в НКЦБФР за 2018р.(завантажити) (добавлено 26.04.2019р.)
  – Звіт в НКЦБФР за 2018р. З ЕЦП (завантажити) (добавлено 26.04.2019р.)

  Висновки ревізійної комісії:

  – Звіт ревізійної комісії за 2014р. (добавлено 04.01.2016р.)

  -Звіт Ревізійної комісії за 2015 рік (добавлено 04.05.2016р.)

  Афілійовані особи товариства:

  – Перелік афілійованих осіб (добавлено 04.01.2016р.)